Skriv ut

Skogshästen

Skogshästen har som syfte att gynna intresset, kunnandet och användningen av hästen i arbete.
Skogshästen fungerar som informationskanal och kontaktorgan mellan uppdragsgivare, medlemmar, andra intresseorganisationer och myndigheter.
Skogshästen deltar aktivt i utveckling av yrkesutbildning inom hästkörning och ger medlemmarna möjligheter till  kompetensutveckling, samt hjälp i frågor som rör redskaps- och metodutveckling.
Skogshästen ger ut en riktprislista och ger råd i frågor om redskap samt huggnings- och körteknik.
Genom Skogshästens verksamhet gynnas hästavelsarbetet och därmed tillgången till bra brukshästar.